פרסום מפה לאוזן

פרסום מפה לאוזן – הפצה אקטיבית של מידע המבוקש ע"י הלקוח בדרך המועדפת ביותר עבורו – באמצועת ערוצים לא פורמליים.

  • הגדרת "המסר העיקרי"
  • הגדרת מטרות הפרסום מפה לאוזן
  • הגדרת "מוקדי תקשורת" ברשתות חברתיות ובעולם הממשי.
  • יצירת קשר עם ה"אוונגליסטים של המותג", יצירת תסריט, וארגון הפעילות שלהם
  • פיקוח על הפרוייקט והערכת ביצוע